O rugăciune pentru ajutorul fiecaruia!

saint-anthonyofpadua1

 

Rugaciunea este către Sfântul Anton de Padova, un sfânt care a trăit intre anii1195 şi 1231. Este cunoscut drept Sfantul Minunilor deoarece a săvârşit multe dintre minuni in timpul vieţii sale, fiind canonizat la numai 11 luni de la moartea sa. Pentru dragostea sa faţă de Dumnezeu si puterea cu care propovaduia Cuvântul Domnului este cunoscut şi sub numele de Ciocanul Ereticilor.

ma de orice pacat. Amin. Tatal Nostru, Nascatoare, Marire si acum, Sfinte Antonie, ajuta-ma.

 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…

R U G Ă C I U N E     D E     Î N C E P E R E

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă. Iar tu măritul meu patron Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine. Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă. În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu. Amin.

 M A R Ţ E A      Î N T Â I

Rugăciune.  Mărite Sfinte Antoane, multe minuni şi haruri ai împărţit celor ce aleargă cu credinţă vie la tine, la şirul acesta neîntrerupt, mai adaugă încă unul şi pentru mine. Dă-mi harul unei credinţe vii, al unei nădejdi neclintite şi al unei iubiri aprinse către Dumnezeu, ca să mă feresc pururea de moartea păcatului şi să-mi păstrez pururea viaţa binecuvântată a harului aici pe pământ, ca să ajung la viaţa cea nesfârşită în cer. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                                Sfinte ANtoane, mă încred în tine.

M A R Ţ E A    A    D O U A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate ceresc…                                                   Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, greşelile mele sunt multe şi fără număr. Am rătăcit mult de la calea cea dreaptă. Am supărat pe Dumnezeu şi pe aproapele meu. Sfinte Antoane, tu eşti curăţitorul tuturor greşelilor, împrăştie te rog cu lumina dumnezeiască ce ai primit-o de la Pruncuşorul Iisus, împrăştie din mine şi din jurul meu negura tuturor greşelilor împotriva credinţei mele şi călăuzeşte-mă pe calea desăvârşirii creştineşti, ca să văd prin Tine lumina cea neapropiată. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire, şi acum de trei ori                                                                            Mărite Sfinte Antoane, aştept ajutorul tău.

M A R Ţ E A    A    T R E I A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate ceresc…                                 Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, orbirea minţii şi învârtoşarea inimii sunt cele mai mari nenorociri pentru un suflet şi mă ţin legat de păcat aşa de tare, încât mă fac să uit de făgăduinţele făcute la mărturisire, de a mă lepăda de păcat şi a fugi de prilejurile rele, spre a dobândi iertare. Tu eşti flacăra vie de iubire, nu mă lăsa să mor în starea aceasta şi să mă pierd în veci. Dă-mi o încredere mare în meritele lui Hristos şi luminează-mă ca să cunosc răutatea păcatului şi dă-mi tărie ca să-l înconjur întotdeauna. Amin

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire, şi acum de trei ori                                                               Mărite Sfinte ANtoane, Fie-ţi milă de mine!

M A R Ţ E A     A      P A T R A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                     Rugăciune. Mărite Sfinte ANtoane, groaza diavolilor, alungă de la mine prin puterea dumnezeiască înşelăciunile satanei. Cu dorinţele rele şi cu întunecarea minţii, el întârzie întoarcerea mea la Dumnezeu. Sfinte ANtoane, umple-mă de frică pentru păcatele mele şi prin crucea lui Iisus care a rupt lanţurile atâtor suflete păcătoase frânge şi legăturile cu care mă ţine păcatul îngenunchiat, ridică-mă şi pe mine la urmarea Domnului nostru Iisus Hristos printr-o viaţă de umilinţă şi rugăciune. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                 Mărite Sfinte Antoane, ajută-mă!

 M A R Ţ E A     A     C I N C I A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                            Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, Dumnezeu te-a orânduit ca să fii curăţitorul sufletelor de lepră. Eu în faţa Ta urăsc toată josnicia poftelor trupeşti şi plâng toate păcatele la care m-au tras. Curăţă te rog toate petele lăuntrice făcute de patimile mele cele rele cărora le-am slujit atâta vreme şi dă-mi o curăţie îngerească pentru a mă asemăna cu Tine şi a plăcea astfel pruncului Iisus ca şi Tine. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                      Mărite Sfinte ANtoane nu mă lăsa singur în lupta vieţii!

M A R Ţ E A     A     Ş A S E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                       Rugăciune.Medicule ceresc, Sfinte Antoane, tămăduieşte-mă de toate boalele trupeşti şi sufleteşti. Timpul a nimicit în mine orice virtute, şi a făcut să cresc în tot soiul de păcate. Tămăduieşte-mă îndată, dobândindu-mi dragoste de la Dumnezeu. Eu îţi descopăr cu încredere rănile sufletului meu şi nădăjduiesc că împreună cu sănătatea sufletului, îmi vei da şi pe cea a trupului pentru ca să pot face pocăinţă adevărată în Biserica sfântă a lui Hristos încă în viaţa aceasta. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                 Mărite Sfinte ANtoane miluieşte-mă!

 M A R Ţ E A     A      Ş A P T E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                    Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, mângâietorule ceresc al celor greşitori, e aşa de întinsă şi aşa de fioroasă mulţimea greşelilor mele, încât mă ameninţă să rămân îngropat în ele. Nu întârzia, te rog, ajută-mă. Trage-mă afară din valurile patimelor şi înalţă-mă la virtuţi creştineşti, care să mă facă vrednic de Împărăţia Cerurilor în care au ajuns toţi sfinţii lui Dumnezeu.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                  Mărite Sfinte Antoane ascultă-mi rugăciunea!

 M A R Ţ E A     A     O P T A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                             Rugăciune. Mărite Sfinte ANtoane, ocrotitorule puternic, diavolul, lumea, trupul meu îmi întind fel de fel de curse. Voinţa mea, obişnuită cu păcatul nu poate rămâne statornică în bine. Sfinte ANtoane, avocatul meu, pune un cuvânt de mijlocire pentru mine. La un cuvânt al Tău, duşmanii mei vor fugi, iar mie îmi vei dobândi puternicia ajutorului dumnezeiesc, cu care întărit voi putea rupe cătuşele  oricărei robii sufleteşti. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                  Mărite Sfinte ANtoane îndură-te spre mine!

M A R Ţ E A    A    N O U A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                       Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, nenorociri şi necazuri de tot felul vin asupra mea. Sunt în primejdie mare de a mă pierde din pricina atâtor slăbiciuni trupeşti şi sufleteşti, vino deci în ajutorul meu. Tu eşti medicul minunat al celor mai părăsiţi bolnavi, vino cu leacurile milei dumnezeieşti şi vindecă-mă de toată neputinţa. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                      Mărite Sfinte Antoane tămăduieşte boalele sufletului meu!

M A R Ţ E A    A    Z E C E A 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…      Rugăciune. Mărite Sfinte ANtoane, e plină lumea de slava minunilor tale, mai ales pentru aflarea lucrurilor pierdute. Eu plâng acuma pierderea nevinovăţiei primite la botez. Tu ai fost atât de nevinovat! Ajută-mă să aflu harul lui Dumnezeu şi toate celelalte bucurii sufleteşti ce le-am pierdut prin păcat, ca să preamăresc şi eu această putere a ta şi s-o fac cunoscută şi altora. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                      Mărite Sfinte Antoane arată-ţi puterea Ta cu mine!

 M A R Ţ E A    A     U N S P R E Z E C E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                               Rugăciune. Slăvite Sfinte Antoane nu este nimeni care să nu se bucure de binefacerile Tale sfinte, fie el tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, fie sănătos sau bolnav. Tu mijloceşti pentru toţi. Tu eşti ca soarele care îşi trimite razele lui binefăcătoare deopotrivă şi asupra pietrelor scumpe şi asupra stâncilor. Oricine cere încrezător un har de la tine cu siguranţă dobândeşte. Milostiv ocrotitor,  întinde te rog mâna Ta şi asupra mea. Nu te uita la nevrednicia mea, ci numai la puterea Ta făcătoare de minuni. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                          Mărite Sfinte Antoane, fii ajutorul meu!

M A R Ţ E A    A    D O U Ă S P R E Z E C E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. AMin. Împărate Ceresc…                           Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, în atâtea primejdii ce mă înconjoară eu alerg la tine ca la apărătorul meu cel mai puternic. Sub scutul Tău binefăcător să aflu siguranţa şi tăria sufletească spre a le învinge şi a le înlătura cu uşurinţă. Împlineşte aşteptările mele şi scapă-mă totdeauna de orice primejdie trupească sau sufletească. Rugăciunile tale sunt  pururea ascultate de Dumnezeu. Mijloceşte deci pentru mine şi mă mântuieşte căci mare este puterea Ta. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                            Mărite Sfinte Antoane nu mă lăsa nemângâiat!

    M A R Ţ E A     A     T R E I S P R E Z E C E A

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                           Rugăciune.  Necăjit în trup şi în suflet de greutăţi şi nevoi de tot soiul, alerg la Tine Mărite Sfinte Antoane pentru ca Tu, pentru minunatele daruri cu care Te-a îmbogăţit Atotputernicul Dumnezeu  şi pentru harurile ce El binevoieşte a le împărţi prin Tine      să-mi dobândeşti toate harurile de care am nevoie în viaţa aceasta şi în veşnicie, pentru a trăi şi a muri ca un bun creştin. Amin.

Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                   Mărite Sfinte ANtoane ajută-mă acum şi în ceasul morţii!

R U G Ă C I U N E    D E    Î N C H E I E R E

Slăvite Sfinte Antoane, minunea atotputerniciei dumnezeieşti şi mângâierea muritorilor, cât de mare este vrednicia Ta înaintea lui Dumnezeu se vede şi de la limba Ta binecuvântată cu care L-ai mărit şi ai făcut ca şi alţii să-L preamărească şi care a rămas întreagă, vie şi neatinsă şi după moarte. Fii deci Tu avocatul meu milostiv pe lângă Dumnezeu şi ca bun ocrotitor ajută-mă în necazurile trupeşti şi sufleteşti. Fă să prisosească pe viitor în mine harul, deoarece până acum a prisosit mai mult păcatul. Ascultă te rog ruga mea, Făcătorule de minuni şi Mângâietorule dulce. Ajută-mă să trăiesc creştineşte spre mai marea mărire a iubitului Tău Stăpân pe care nădăjduiesc să-L pot lăuda, proslăvi şi adora în toată veşnicia dimpreună cu Tine. AMin.

 

 

Şi acum de 9 (nouă) ori Troparul Sfântului Anton

                                                             Troparul Sfântului Anton

-compus de Sfântul Bonaventura

De doreşti să ai minuni

Prin ANton le dobândeşti

Moartea şi orice necaz

Fug de-a Lui putere

Şi furtunile dispar

Şi orice lucru îl regăseşti

El dă celui încercat

Scut de apărare.

Şi primejdiile trec

Orice lipsă ai avea

Sfântul te va ajuta

Dându-ţi mângâiere

Şi furtunile dispar

Mărire Tatălui şi Fiului si Sfântului Duh şi acum şi în pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Sa va fie de fols!

Eu personal am primit raspuns de la acest minunat Sfant Antonie chiar la aprox. 5 luni si asta a fost in anul 1995 de cand am fost la Catedrala Sf. Iosif, unde am pus un biletel la icoana lui. Doar crezand in iubirea lui de oameni ti-i se va arata raspunsul.

Nota: Rugaciunea de inceput se rosteste in fiecare marti, cea de sfarsit se spune in ultima marti.

 

Sursa: Internet  „Antiqul ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Secrete feng shui care atrag Dragostea şi Banii

fengshui1(2)

Ştiai că designul casei tale îţi poate afecta contul din bancă şi viaţa amoroasă? Încearcă aceste trucuri feng – shui care se bazează pe arta antică de echilibrare a energiilor. 

Aşază piese de mobilier pe covoare

Nu pune niciodată mobilierul cu spatele la perete”, recomandă Karen Rouch Carter, consultant feng shui şi autor al Move Your Stuff, Change Your Life„Mobilierul ar trebui în aşa fel aşezat pentru a stimula comunicarea, aşa că, uită de pereţi. Pune cel puţin o piesă de mobilier pe covor, nu doar în jurul lui, pentru ca oamenii să stea acolo să comunice”, a mai adaugat Karen.

 

6-mobila-forma-U-bucatarie-moderna-portocaliu-si-gri

Păstrează bucătăria curată

„Bucătăria ta este legată direct de abilitatea ta de a atrage banii”, spune consultantul feng shui, Suzanne Metzger. Ţine-ţi cămara şi frigiderul bine organizate, cu alimente proaspete pe care chiar le consumi. Pentru a atrage banii, păstrează cuptorul curat, ca de altfel şi masa de la bucătărie.

 

Adaugă dubluri în fiecare cameră

„Dacă vrei să porneşti o relaţie, nu te înconjura cu obiecte fără pereche”, spune Laura Benko, expert în design feng shui şi holistică. „Evită scaunul singur într-un colţ şi imaginile solitare în lucrări de artă şi fotografii. Este important să creezi energia unui parteneriat în jurul tău, altfel vei atrage numai singurătatea.” Adaugă încă un scaun pentru zona de odihnă, iar aşternuturile de la pat să fie, de asemenea, de două persoane. Înconjoară-te în toată casa de dubluri.

imagineAdmin_27709

Decorează în roşu, violet şi verde

„Culoarea are un impact deosebit asupra dispoziţiei, iar roşu este considera de bun augur şi puternic. Gândeşte-te cum ar fi să mergi pe un covor roşu sau să porţi o piesă vestimentară roşie”, explică Laura. Violetul şi verdele sunt, de asemenea, culori cheie care atrag prosperitatea. „Dacă nu suporţi culoarea verde, nu va funcţiona pentru tine. Dar, dacă iubeşti violetul, vopseşte un perete violet sau achiziţionează-ţi o piesă de mobilier violet”, a mai adăugat aceasta.

shutterstock_120714559

Adaugă fotografii de familie vesele

Pentru o căsnicie fericită, pune fotografii cu tine şi familia ta, în care sunteţi fericiţi cu toţii, în zonele de trafic. Evită să le aşezi în dormitorul matrimonial, în care ar trebui să aveţi poze doar cu voi doi.

 

147004413

Dining Room Interior

Optează pentru mese în cerc

Atunci când vrei să ai parte de mai multă dragoste, zona în care luaţi masa este al doilea cel mai important spaţiu dintr-o casă, după dormitorul matrimonial. Aranjează masa astfel încât toată lumea să poată socializa cu toată lumea şi aşază suficiente scaune încât să încapă toată familia la masă, chiar dacă nu mancaţi zilnic împreună.

2016-04-05-08-50-48-67b002a51bb8b0d82e9668c1b30e358b.jpg

Scapă de dezordine, adaugă plante şi apă

„Pentru mai multă prosperitate, este important să creezi un mediu sănătos, care să te inspire şi să nu fie dezordonat”, explică Laura. Dezordinea îndepărtează energia pozitivă, plantele şi florile fiind factorii necesari pentru ca aerul curat şi prosperitatea să circule. Fântânile sunt, de asemenea, importante pentru că stimulează prosperitatea, energia şi simbolizează bani.

 

Sa fiti prosperi!

 

Sursa Internet

 

Trucul care iti va SCHIMBA VIATA pentru totdeauna

p_17482_766x350-10-85 (1)

 

Multi oameni nu cred in energii pozitive sau negative si cat de mult aceste energii influenteaza calitatea unei vieti. Adevarul este ca energiile negative iti pot afecta sanatatearelatiile cu oamenii si prosperitatea, iar oamenii au nevoie sa isi dea seama de acest lucru. Chiar daca cu totii am fost invatati sa gandim logic, sa rationalizam si sa credem numai in lucrurile pe care le intelegem si le putem verifica, puterea gandirii, fie negative fie pozitive, este foarte puternica si poate sa iti schimbe total viata. 

Daca vrei sa iti imbunatatesti viata trebuie sa incepi sa inviti mai multa energie pozitiva in casa ta, iar acest articol iti va arata cum sa faci acest lucru. Exista un simplu truc care iti poate umple imediat locuinta ta cu energie pozitiva, iar tot ce iti trebuie pentru a obtine acest lucru sunt cateva lamai verzi si nimic mai mult. Lamaile sunt benefice pentru sanatatea ta in general si pot ajuta in anumite conditii, pe care deja le stiai. Acestea pot fi benefice si din punct de vedere energetic. Lamaile pot neutraliza energiile rele, sa restaureze armonia si sa stimuleze prosperitatea. Iata cum trebuie sa le folositi:

– cel mai simplu mod este sa imprastiati trei lamai in toata casa, in diferite camere si sa le inlocuiti atunci cand incep sa devina galbene sau negre.

– de asemenea puteti sa le fierbeti coaja in apa pura de ploaie si sa beneficiati de vapori. Dupa ce terminati puteti lua cojile ramase si sa le purtati ca un fel de amuleta. Acestea vor absorbi energia negativa si te vor proteja de influente rele.

– intr-un castron de ceramica plin cu orez, asaza noua lamai, opt lamai in exteriorul bolului si o lamaie in centru, apoi plaseaza bolul deasupra frigiderului.

– daca vrei sa atragi dragoste, plaseaza un bol cu trei lamai pe noptiera. Schimba-le cand acestea devin galbene sau negre.

Pentru a curata casa de energii negative acumulate pe parcursul zilei, puneti o lamaie taiata in patru bucati pe o farfurie si turnati putina sare deasupra. Puneti farfuria sub patul dumneavoastra inainte  de somn sau daca nu puteti sa o asezati sub pat o puteti lasa langa.

 Dimineata cand va treziti sa nu atingeti lamaile. Plasati-le intr-o punga de plastic si aruncati-le departe de casa. Repetati acest lucru trei zile la rand si veti observa cat de bine va veti simti.

Sa va fie de folos!

Sursa Internet

 

 

Cum sa te rogi pentru prosperitate si pentru ati aduce sporul de orice fel in casa ta!

6120bfb63dbcf242a6b8da4d547b4940

 

 Doamne Dumnezeul Meu, catre tine imi trimit toate dorintele mele, catre tine imi trimit toate problemele ce vreau sa se rezolve in modul cel mai bun si frumos. Esti unicul si nedespartitul meu ajutor, si de aceea iti sunt recunoscatoare pentru prosperitatea  de care ma bucur. Sunt recunoscatoare pentru toata bogatia din viata mea. Te iubesc Doamne si de aceea increderea mea in tine este de nestramutat, esti viata si mirajul meu. iti multumesc pentru banii care au intrat pe usa casei mele si pentru cararea ce ai facut-o pentru mine de a ajunge in cel mai bun si elevat mod acesti bani. Te rog sa permiti tuturor formelor de prosperitate sa vina la mine. iti multumesc si te iubesc!

Si te mai rog Doamne sa ma pastrezi in lista ta de iubire, protectie si lumina!

 

Sa va fie de folos!

Namaste!

RUGACIUNE PENTRU VINDECAREA RELATIILOR DE FAMILIE

images

 

Doamne Dumnezeule!

Stiu ca celalalt membru al familiei mele si eu avem amandoi ingeri pazitori. Ii rog pe acesti ingeri pazitori sa ne ajute sa ne vindecam problemele si neintelegerile. Va rog, ajutati-ne sa ne eliberam de orice manie sau neiertare. Fie ca toate efectele greselilor noastre sa se risipeasca si sa fie uitate de oricare dintre cei implicati. Te rog, ajuta-ma sa las deoparte orice judecata fata de mine sau fata de altii. Te rugam ca ingerii nostrii pazitori sa ne dea cat se poate de limpede indrumarile Tale, stiind ca voia Ta pentru noi e PACE.

Multumesc!

Este foarte important să ascultați ceea ce corpul vostru are nevoie în acest moment.

kuan-yin-6

Venim astăzi la voi pentru a vă oferi încurajare și înțelegerea a ceea ce se întâmplă din punct de vedere energetic în acest moment. Valurile de energie care curg în planeta voastră vor continua și nu vor pierde din intensitate. Pe măsură ce forma voastră se adaptează la frecvențele mai înalte veți simți o ușurare. Înțelegem că mulți sunt obosiți și doresc ca acest flux constant să se oprească, mai ales cei care s-au trezit de curând și își croiesc drum printre straturile interioare.

Priviți profund și cu sinceritate în interiorul vostru și întrebați-vă dacă ați fi fericiți ca acest proces să se prelungească sau sunteți genul care dorește să se miște repede. Aveți încredere că sufletul vostru știe ceea ce este cel mai bine pentru voi și cât puteți duce, chiar dacă voi credeți că nu mai puteți duce nici măcar o zi. Adevărata tărie și perseverență care se află în fiecare dintre voi este uimitoare și trebuie sărbătorită.

Liniile temporale se condensează și colapsează pentru a se asigura că personal și colectiv sunteți în cea mai înaltă posibil. Veți începe să vedeți că rezultatele gândurilor și acțiunilor voastre se văd mult mai repede. Unii vor numi asta karmă instantanee, dar este mult mai mult de atât. Înțelegeți că acesta este momentul ca voi să practicați schimbarea energiei voastre și frecvența în care stați.

Dacă ceva nu merge cum trebuie în legătură cu voi și voi întâmpinați acest lucru cu condamnare de sine, judecare sau alte gânduri negative, veți vedea că acest tipar al lucrurilor care merg prost va continua.

Dar dacă întâmpinați un inconvenient cu umor sau convingerea că totul va fi bine, veți vedea că lucrurile chiar merg bine, poate chiar mai bine decât ați anticipat. Viteza cu care vedeți rezultatele gândurilor și sentimentelor voastre interioare a crescut atât de mult încât puteți vedea corelarea lor în mod clar. Fiecare dintre voi aveți puterea de a vă schimba percepția și, prin urmare, schimbarea frecvenței este simțită și recepționată de către corpul vostru energetic.

A fi într-o frecvență mai înaltă sau în curgere nu înseamnă că viața va fi fără probleme sau perfectă. Ceea ce este important este reacția voastră atunci când evenimentele nu se desfășoară așa cum ați vrea voi sau totul pare a se prăbuși în jurul vostru. Este nevoie de practică pentru a putea menține cea mai înaltă frecvență interioară posibilă, iar aceasta nu poate fi testată și întărită fără cucuiele sau munții care apar în calea voastră.

Mulți se confruntă cu revenirea unor gânduri, comportamente, stări de sănătate și chiar dependențe. Ele apar pentru a fi vindecate și a nu mai fi judecate din interior. Ele apar ca voi să puteți să vedeți cât de adâncă este în voi programarea sabotării de sine și incriminării de sine. Acest lucru poate fi frustrant pentru cei care simt că au trecut dincolo de această experiență numai ca să o vadă apărând din nou. Înțelegeți că nu ar fi ieșit la suprafață dacă nu ar fi fost adânc îngropată în voi.

Din momentul în care sunteți în stare să vă iertați și să vă iubiți total pe voi înșivă indiferent de defectele pe care le-ați putea percepe, veți descoperi că acea programare încetează. Acesta este un pas important pe măsură ce fiecare dintre voi vă amintiți cum este să fii un suflet pe deplin întrupat.

Fiecare dintre voi lucrați la integrarea sufletului vostru. Multe se vor schimba pe măsură ce vă amintiți și apoi integrați cunoașterea strat cu strat. Este foarte asemănătoare cu etapele creșterii voastre: sugar, copil mic, pre-adolescent, adolescent, tânăr adult, etc. Dar indiferent de această clasificare sunteți tot timpul oameni. Nu ați fost niciodată pe deplin sufletul vostru, ați ales ca pur și simplu să nu vă amintiți adevărata voastră măreție pentru a putea să experimentați viața în dualitate și densitate. Acum este momentul să vă amintiți și să vă amintiți în timp ce vă mențineți forma pământească. Pe măsură ce vă întoarceți la voi înșivă în straturi/etape veți descoperi că conexiunea voastră cu Tot Ceea Ce Este crește așa cum o fac și abilitățile voastre.

Este foarte important să ascultați ceea ce corpul vostru are nevoie în acest moment. Pentru unii nevoile corpului s-ar putea să nu fie clare, dar mesajele pe care le primiți despre ceea ce corpul nu are nevoie vor fi foarte clare.

Este foarte important să vă deschideți linia de comunicare cu corpul vostru astfel încât să vă puteți mișca cu o mai mare ușurință prin aceste schimbări. Când primiți ghidare din interior dar opuneți rezistență în a urma instrucțiunile pe care le-ați primit, acest lucru arată că există credințe și programări care nu sunt în concordanță cu sufletul vostru. Înțelegeți că de fiecare dată când urmați ghidarea primită, chiar dacă aceasta pare bizară, deschideți un canal interior pentru a primi comunicări interioare mai clare.Sunteți puternici peste măsură și pe măsură ce fiecare dintre voi umblați în puterea voastră mai deplin, veți schimba tot ceea ce este în jurul vostru. Amintiți-vă cine sunteți și profunda iubire din care veniți.

Cu profundă iubire, admirație și respect.

Quan Yin

Conversație cu Quan Yin:

Jenny: care sunt în general emoțiile celor care se trezesc în acest moment?

Quan Yin: Mulți simt o profundă furie, neîncredere și o lipsă de putere. Mulți devin furioși și rostesc invective la adresa semenilor lor umani pentru a schimba lumea exterioară fără să-și dea seama că ceea ce se întâmplă în colectivul lărgit este o oglindă a ceea ce se petrece în subconștientul omenirii. Dacă fiecare persoană ar privi adânc în ea însăși, și-ar vindeca traumele și durerea și ar descoperi că în jurul lor totul se vindecă.

Jenny: Ce poți să-mi spui despre curățarea care are loc la nivel colectiv?

Quan Yin: Puteți curăța numai ceea ce vi se potrivește din interior. Ar fi imposibil să curățați o problemă care nu vi se potrivește în această viață. Cineva care nu a înțeles violul nu poate curăța acea energie din colectiv. Înțelegeți că nu este responsabilitatea nimănui să curețe pentru altcineva, doar pentru sine însuși/însăși. Pe măsură ce cineva își curăță o problemă acesta trimite frecvența vindecată în colectiv, iar aceasta îi activează pe cei care sunt și ei pregătiți la rândul lor să o vindece. Cu cât mai mulți se vindecă pe ei înșiși, cu atât mai puternică este frecvența vindecată în colectiv aducând o schimbare pe scară largă prin activarea tuturor celor care sunt pregătiți să o vindece în ei înșiși.

Jenny: Sunt recunoscătoare pentru cuvintele tale în ceea ce privește ascultarea corpului. Am avut pofte care par să nu aibă nici o noimă și sunt în contradicție cu dieta mea. M-am luptat cu această contradicție chiar dacă atunci când îmi urmez pofta mă simt mult mai bine.

Quan Yin: De unde vin credințele tale în ceea ce privește dieta?

Jenny: Unele din medicina holistică, iar altele mi le-am creat pentru că am vrut să-mi ridic vibrația și mi s-a spus că unele alimente coboară vibrația.

Quan Yin: Este important să te asiguri că credințele tale nu devin închisoarea ta. Nu există o autoritate mai mare legat de ceea ce ai nevoie în aceste momente decât tine. Ascultă-ți corpul, conectează-te cu modul în care te simți atunci mănânci fiecare aliment. Lasă ca aceasta să te ghideze nu regulile tale care oricum se vor schimba. Trebuie să înțelegi cât de puternică ești. Atunci când înțelegi că totul este lumină și percepția ta se schimbă și vei vedea că totul este compatibil. Senzațiile și intențiile tale sunt cel mai important lucru. Acest lucru are legătură, din nou, cu înțelegerea adevăratei voastre naturi și nelimitarea ființei voastre.

Sper că întrebările mele v-au ajutat și că această postare vă găsește într-o stare de bine. Îi apreciez cu adevărat pe cei ce împărtășesc această postare. Vă trimit toată bucuria și iubirea pe care o putem gestiona.

Jenny

 

Articol de Monica Poka!

Multumesc cu recunostinta pentru toate informatiile pe care ni-i le ofera!

Rugaciune de dimineata scrisa de Parintele Arsenie Boca

cuvinte-profetice-parintele-arsenie-boca

 

Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-ma ca astazi toata ziua sa ma lepad de mine insumi, ca cine stie din ce nimicuri mare vrajba am sa fac si astfel, tinand la mine, sa Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-mi ca rugaciunea Preasfantului Tau nume sa-mi lucreze in minte mai mult decat fulgerul pe cer, ca nici umbra gandurilor rele sa nu ma intunece, caci iata pacatuiesc in tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii in taina intre oameni, ai mila de noi, ca umblam impiedicandu-ne prin intuneric. Patimile au pus tina pe ochii mintii, uitarea s-a intarit in noi ca un zid, impietrind in noi inimile noastre si toate impreuna au facut temnita in care Te tinem bolnav, flamand si fara haina, asa risipind in desert zilele noastre, umbriti si dosaditi pana la pamant.

Doamne, Cel ce vii intre oameni in taina, ai mila de noi si pune foc temnitei, aprinde dragostea in inimile noastre, arde spinii patimilor noastre si fa lumina sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii in taina intre oameni, ai mila de noi, vino si Te salasluieste intru noi, impreuna cu Tatal si cu Duhul Tau cel Sfant. Caci Duhul Sfant se roaga pentru noi cu suspine negraite, cand graiul si mintea raman neputincioase.

Doamne, Cel ce vii in taina, ai mila de noi, caci nu ne dam seama cat suntem de nedesavarsiti si cat esti de aproape de sufletele noastre si cat ne departam noi prin pacatele noastre.

Ci lumineaza lumina Ta peste noi, ca sa vedem lumina prin ochii Tai, sa traim in veci prin viata Ta. Lumina si Bucuria noastra, slava Tie! Amin.

Sa va fie de folos!

Amin!